Usługi

Usługi
 • Prowadzenie ksiąg handlowych ( księgowość pełna )
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( księgowość uproszczona )
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Oferujemy pomoc przy audycie, weryfikacji oraz wyprowadzaniu dokumentacji księgowej
 • Informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi księgowej
 • Sposób usługi dostosowujemy do oczekiwań klientów, tradycyjnie w oparciu o papierowe dokumenty i kontakt osobisty, bądź on-line.
 • Obsługa kadrowa obejmuje:
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy.
 • Obsługa płacowa obejmuje:
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40)
 • informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej
 • Przygotowujemy biznes plany i analizy ekonomiczne dotyczące różnego rodzaju przedsięwzięć
 • inwestycyjnych, opracowując m.in. prognozy sprawozdania finansowego z projektu inwestycyjnego, a
 • także prognozy opłacalności.
 • Wypełniamy wnioski kredytowe wraz z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby banku.
 • Udzielamy wsparcia w zakresie planowanych transakcji oraz optymalizacji finansów
 • Oceniamy sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa
 • Zapewniamy kontrolę:
  – płynności finansowej
  – realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa
  – wydatków dokonywanych przez pracowników
  – realizowanej marży (rzeczywistej ) na sprzedaży

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

adres ul. Kondratowicza 23a/41
03-285 WARSZAWA